เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1026/01

เรื่อง โจทก์ชำระภาษีโภคภัณฑ์ไม่ครบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกให้โจทก์นำบัญชีมาให้สอบสวน โจทก์ขอผัดแล้วทำบัญชีใหม่และชำระภาษีที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละ 20 ดังนี้ได้ชื่อว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ โจทก์ต้องชำระเงินเพิ่ม 5 เท่า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-12-2020