เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 423/01

บริษัท มนูญผลพานิช จำกัด

โจทก์

อธิบดีกรมสรรพากร

จำเลย

เรื่อง พ่อค้ารับเงินค่าข้าวจากสำนักงานข้าว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

พ่อค้ารับเงินค่าข้าวจากสำนักงานข้าว และรับเงินชดใช้ค่าอากรขาออกที่พ่อค้าออกแทนสำนักงานข้าวไป เงินชดใช้ต่ออากรนี้ไม่ใช่เงินได้จากการค้าข้าว อันจะต้องเสียภาษีการค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 11-12-2020