เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่772/02 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กำรุดินไฮเคอร์อาลีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง หลอดแก้วซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศเพื่อให้โรงงานผลิตยาใช้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
"ซินเธติคสโตน" ซึ่งภาษาตลาดเรียกว่า พลอยเทียมนั้น ไม่ใช่เพชรพลอยความในบัญชีอัตราการซื้อโภคภัณฑ์ประเภท 1 ข. ท้ายลักษณะ4 แห่งประมวลรัษฎากรฉบับก่อน เมื่อยังมิได้แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2501 มาตรา 5

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020