เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่416/02 
นายทองสุข รักมนุษย์โจทก์
นายสุวรรณ เศวตศิลา ในฐานะนายอำเภอแม่จัน ที่ 1จำเลย
นายอุดม ประภานนท์ ในฐานะสรรพากรจังหวัด ที่ 2 
พ.ต.เล็ก ทองสุนทร ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ 3 
เรื่อง สถานีบ่มใบยาไม่เป็นร้านค้า อันจะต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
สถานีบ่มใบยาไม่เป็นร้านค้าอันจะต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2494 มาตรา 78 แต่เป็นร้านค้าตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่10) พ.ศ.2496

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020