เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่133/02 
นายเชย ศรีกระจ่างโจทก์
นายย้อย เปรมไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่ 1จำเลย
นายมังกร อุทัย สรรพากรจังหวัดยะลา ที่ 2 
เรื่อง โรงฆ่าสัตว์และการเสียภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และวางขายบนลังข้างถนนโรงฆ่าสัตว์และที่วางของขายไม่ใช่สถานการค้า  อันจะต้องเสียภาษีการค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020