เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1115/04 
บริษัท อุดมกิจ จำกัด โดยนายพัว สุวรพันธ์ ผู้จัดการผู้รับมอบอำนาจโจทก์
นายกิมเซียะ แซ่ตั้ง ที่ 1จำเลย
นายแต้ม เชิญธงไชย ที่ 2 
นางสาวทองอยู่ เชิญธงไชย ที่ 3 
เรื่อง ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,ใบมอบอำนาจฟ้อง
ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทน ซึ่งไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์มาแต่แรกนั้น เมื่อได้มีการปิดอากรแสตมป์ในชั้นพิจารณาครบถ้วนเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จก่อนสืบพยานจำเลยแล้ว ย่อมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ไม่จำต้องเสียอากรเพิ่มตามมาตรา 113,114 แห่งประมวลรัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020