เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่773/04 
บริษัท ยิ่งเจริญพานิชโจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1จำเลย
อธิบดีกรมสรรพากร (นายหิรัญ สูตบุตร) ที่ 2 
เรื่อง ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีเทศบาล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,รายได้เทศบาล
ภาษีการค้านั้น เมื่อบริษัทที่อยู่ต่างประเทศได้ประกอบหรือดำเนินการค้าในประเทศไทย ผู้กระทำการแทนจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการค้าตามความหมายของประมวลรัษฎากรด้วย ฉะนั้น ผู้ประกอบการค้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าอย่างไร ผู้กระทำการแทนบริษัทที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องมีหน้าที่เสียอย่างนั้น ภาษีเทศบาลนั้น เมื่อโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า ตามประมวลรัษฎากรแล้วโจทก์ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเทศบาลด้วย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020