เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่240/04 
บริษัท ข้างไทย จำกัดโจทก์
เทศบาลนครกรุงเทพ ที่ 1จำเลย
กรมสรรพากร ที่ 2 
นายหิรัญ สูตบุตร ที่ 3 
เรื่อง ระบบการเก็บภาษีการค้า ตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,รายได้เทศบาล
ระบบการเก็บภาษีการค้า ตามประมวลรัษฎากรให้เรียกเก็บตามรายรับของประการค้าเป็นสำคัญ และต้องเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายรับของสถานการค้าด้วย
การที่โจทก์ประกอบการค้าข้าว ให้สำนักงานกลางในเขตเทศบาลเป็นผู้ตกลงขายและรับเงินราคาข้าว ส่วนข้าวไปเอาที่ฉางนอกเขตเทศบาลนั้น ต้องจัดเป็นรายรับของสำนักงานกลาง อันโจทก์มีหน้าที่เสียภาษีเพิ่มเพื่อเทศบาล ฉะนั้นที่โจทก์แยกยื่นบัญชีขอชำระภาษีการค้าว่าเป็นรายรับของโรงสีหรือฉางข้าวอื่นๆนั้นจึงไม่ถูกต้อง และไม่เป็นเหตุให้โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเพื่อเทศบาล
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020