เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2966/2545 
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องเขียนกรุงเทพฯ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวก

จำเลย
เรื่อง การบันทึกสินค้าขาดไปในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

การผลิตปากกาลูกลื่นวัตถุดิบคือทองเหลืองนำมาทำฐานของบอลปากกาหรือตุ่มปากกา (ตุ่มใหญ่) แต่เพียงอย่างเดียว ปากกา 1 ด้าม ประกอบด้วยฐานของบอลปากกา (ตุ่มใหญ่ 1 อัน) และบอลปากกาส่วนที่เขียนหนังสือ (ตุ่มเล็ก) 1 อัน ในช่วงการผลิตฐานของบอลปากกามีอัตราสูญเสียระหว่างการผลิต ในช่วงการนำฐานของบอลปากกามาผลิตเป็นปากกาสำเร็จรูปมีอัตราสูญเสียจากการแตกหักเสียหายและหมึกซึมเปื้อน จำเลยที่ 2 ใช้ฐานของบอลปากกาเป็นเกณฑ์คำนวณหายอดขายปากกาลูกลื่น จากการตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและบัญชีรายรับของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีการขายตุ่มปากกาแต่อย่างใด และจากคำให้การของพยานโจทก์ ฟังได้ว่าหัวปากกาตามที่ระบุในสต๊อกการ์ดคือ ตุ่มปากกา เมื่อนำตุ่มปากกามาคำนวณจำนวนชิ้น นำมาหักจากยอดปากกาขายไปจากการตรวจสอบแล้ว ไม่มียอดขายปากกาขายไปขาดบัญชี

สำหรับดินสอสำเร็จรูปในขั้นตอนการผลิตด้ามดินสอให้เป็นดินสอสำเร็จรูปโดยใช้แรงงานคน ได้คำนวณหักอัตราสูญเสียในอัตราร้อยละ 8 แล้ว จำเลยที่ 2 ตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าบัญชีรายได้จากการขายดินสอ หลักฐานใบส่งของ ใบกำกับภาษีขาย และบัญชีต่าง ๆ แล้วจึงคำนวณดินสอสำเร็จรูปที่โจทก์ผลิตตามจำนวนด้ามดินสอที่ขายได้ ราคาขายดินสอสำเร็จรูปใช้ราคาต้นทุนถัวเฉลี่ยของดินสอสำเร็จรูปตาม หลักฐานการลงบัญชีของโจทก์บวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ที่โจทก์แสดงไว้เป็นธรรมแก่โจทก์แล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021