เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1211/2541 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สุริยะพลาสติกโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก รวม 4 คน

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1(1)

ห้างฯ โจทก์ มีโรงงานผลิตถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะส่งสินค้าคือถุงพลาสติกออกไปยังประเทศมาเลเซียได้ขนสินค้าจากอำเภอหาดใหญ่มาทำพีธีการส่งออกที่ด่านศุลกากรกรุงเทพ ทั้ง ๆ ที่มีด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านศุลกากรชั้นหนึ่ง สามารถนำเข้าและส่งออกรวมทั้งขายคืนสินค้าได้ทุกประเภท อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่เพียง 60 กิโลเมตร ใบกำกับสินค้าของห้างฯ โจทก์ ระบุสถานีปลายทางคือ ปาดังเบซาร์ ซึ่งหมายถึงสถานีปลายทางของฝั่งประเทศไทย และที่ห้างฯ โจทก์ขอรถบรรทุกสินค้าก็เป็นการขอรถบรรทุกภายในประเทศ มิใช่ขอรถบรรทุกสินค้าไปต่างประเทศ พฤติการณ์น่าเชื่อว่าห้างฯ โจทก์ มิได้มีเจตนาที่จะให้สินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อ ส่งไปต่างประเทศ หากกระทำไปเพื่อที่จะขนสินค้าลงในประเทศไทย จึงมิใช่การส่งออกสินค้าที่จะใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1(1)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021