เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1116/2541 
บริษัท อินฟินิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5(5), 89(7), 89/1

โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ในการนำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้ในการเครดิตภาษีภาระการพิสูจน์ว่าใบกำกับภาษีซื้อออกโดยถูกต้องแท้จริงและชอบด้วยกฎหมายตกอยู่แก่โจทก์เมื่อข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า ร้าน ก. และบริษัท ท. ออกใบกำกับภาษีซื้อให้แก่โจทก์โดยไม่มีการขายสินค้า ถือว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้น มาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อโจทก์นำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้ จึงต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 89(7) และเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021