เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่954/2541 
กรมสรรพากร โจทก์

กรมสรรพากร

เจ้าหนี้

บริษัท แจ็คสตาร์ จำกัด

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14, 107

หนี้ตามคำขอรับชำระหนี้รายนี้เป็นหนี้รายเดียวกับที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด จนคดีถึงที่สุดแล้วแม้เจ้าหนี้จะมีนางสาว ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหนี้เพียงผู้เดียวมาให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม แต่นางสาว ส. ก็ได้ให้การและรับรองหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ลูกหนี้ต้องชำระเพิ่ม นางสาว ส. เป็นข้าราชการและเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประเมินภาษีโดยตรง คำให้การจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการขอรับชำระหนี้รายนี้ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รายอื่นก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใด เมื่อฟังประกอบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดีเดิม ดังกล่าว จึงฟังได้ว่าลูกหนี้เป็นหนี้ค่าภาษีอากรอยู่จริงตามที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021