เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4143/2540 
นายวิทยา อาศัยโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร แต่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้าเฉพาะรายได้จากการขายที่ดินเพียงอย่างเดียว โดยไม่นำรายได้จากการขายบ้านมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยโจทก์นำพยานมาเบิกความว่าบ้านนั้นผู้ซื้อที่ดินเป็นผู้ปลูกเอง แต่พยานโจทก์เบิกความมีพิรุธว่า พยานซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากโจทก์ ประกอบกับเอกสารภาพถ่ายบ้านมีแบบเดียวเหมือนกันทุกหลังในที่ดินที่โจทก์จัดสรร แสดงว่าโจทก์เป็นผู้ปลูกบ้านดังกล่าวขายด้วย เพราะหากให้ผู้ซื้อที่ดินปลูกเองแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปลูกเหมือนกันทุกหลังเช่นนั้น ส่วนพยานจำเลยให้การสอดคล้องว่าได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากโจทก์โดยการผ่อนเงินดาวน์ เมื่อสร้างบ้านเสร็จโจทก์เป็นผู้ติดต่อขอเลขที่บ้านให้และจัดหาธนาคารมาเพื่อรับจำนองบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว เพื่อให้พยานผ่อนค่าบ้านและที่ดินต่อธนาคาร การประเมินให้โจทก์เสียภาษีในรายรับจากการขายบ้านด้วย จึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021