เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1013/00

คำพิพากษาฎีกาที่ 1013/00

นายเชย ศรีกระจ่าง

โจทก์

นายมังกร อุทัย สรรพากรจังหวัดยะลา

จำเลย

เรื่อง มูลหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับระยะเวลาบัญชี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนบริษัท,ชำระบัญชี,ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา,อุทธรณ์ฎีกา,คดีไม่มีทุนทรัพย์ฎีกา,
ประมวลรัษฎากร

มูลหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2517 เกิดก่อนเลิกบริษัท เจ้าหน้าที่ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้ชำระบัญชีภายใน 2 ปี ตาม ป.พ.พ.ม.1272 ได้คดีขับไล่จากที่ดิน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ใช่ค่าเสียหาย5,000 บาทกับเดือนละ 5,000 บาท จากวันฟ้อง ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงหมายเรียกไต่สวนกับให้ส่งเอกสารตาม ป.รัษฎากร ม.19ไม่ต้องแสดงเหตุอันควรเชื่อแบบรายการที่ยื่นไม่ถูกต้อง จะเทียบกับการออกหมายจับหมายค้น ป.ว.อ.ไม่ได้บัญชีของโจทก์มิได้หายโจทก์หลีกเลี่ยงไม่นำบัญชีไปแสดงตามหมายเรียกเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตาม ป.รัษฎากร ม.71 (1) อัยการจังหวัดผู้ช่วยเข้าประชุมเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินแทนอัยการจังหวัด ไม่จำต้องมีใบมอบอำนาจ เพราะกฎหมายบัญญัติว่าอัยการจังหวัดหรือผู้แทน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020