เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3467/2538 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเส็งโจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 65 ทวิ

ห้างฯ โจทก์ นำเหล็กแผ่นเรียบและเหล็กกล้าแผ่นลายเป็นม้วนจากต่างประเทศ แล้วตัดเป็นแผ่นจำหน่าย ในการคำนวณรายรับของเหล็กแผ่นในส่วนดีทั้งหมด ให้นำเอาน้ำหนักของเศษเหล็กในแต่ละปี มาหักออกจากน้ำหนักเหล็กแผ่นทั้งหมดที่นำเข้าก่อน แล้วจึงรวมราคาขายเศษเหล็กเข้าเป็นรายได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021