เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3451/2538 
บริษัท บางกอกเรียลตี้ จำกัดโจทย์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ

การที่โจทก์คิดราคาขายน้ำมันปาล์มเฉพาะต้นทุนในการนำเข้า บวกค่าธรรมเนียมนำเข้าตามส่วนนั้น เป็นการไม่ถูกต้อง เนื่องจากขัดกับคำฟ้องของโจทก์ที่ว่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพราะในการนำเข้าโจทก์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอื่น ๆ อีก การที่โจทก์ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยไม่คิดจากผู้ซื้อ และยังขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนย่อมไม่มีเหตุผลอันสมควร เพราะการที่โจทก์ประกอบกิจการค้าก็เพื่อหวังผลกำไร จึงไม่มีเหตุผลใดที่โจทก์จะรับภาระการขาดทุน เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) ประเมินราคาใหม่ได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021