เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3346/2538 
บริษัท จี. อาร์. ดี จำกัดโจทย์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การประเมินตามคำสั่งกรมสรรพากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ, 71 (1), 87(2)

โจทก์มิได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานแก่เจ้าพนักงานประเมินไว้ตามหมายเรียกแต่แรก โดยอ้างว่าบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของโจทก์หายไปหมด เนื่องจากย้ายสำนักงาน แต่กลับมีเอกสารมาส่งอ้างในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นพิรุธ นอกจากนี้โจทก์อ้างว่าภาษีการค้าโจทก์ใช้เกณฑ์เงินสด ดังนั้น เงินดอกเบี้ยรับที่โจทก์แสดงไว้ในงบดุลจึงต้องเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับเป็นเงินสดแล้ว โจทก์จะนำดอกเบี้ยที่ยกเว้นไม่เรียกเก็บจากบริษัท ยนตรภัณฑ์ จำกัด ตามบันทึกข้อตกลงที่โจทก์อ้างมาแสดงรายการไว้ในงบดุลไม่ได้ ข้ออ้างของโจทก์ขัดด้วยเหตุผล

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021