เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2891/2538 
บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัดโจทย์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร (มาตรา 87 ทวิ(3(5))

สินค้าที่โจทก์ขายเป็นตะกรันของแร่ดีบุก เป็นสินค้าที่ไม่มีผู้ใดทำการซื้อขายกันมาก่อน โจทก์เป็นผู้ขายแต่เพียงรายเดียว จึงไม่มีราคาตลาดอันอาจถือเป็นมาตรฐานนำมาเทียบเคียงได้ การคิดราคาของโจทก์ไม่ได้อยู่ที่การกำหนดราคากันเองระหว่างโจทก์กับผู้ซื้อเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกของแร่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง ผิดกันก็แต่ส่วนผสมของสารดังกล่าวแตกต่างกัน วิธีการกำหนดราคาขายของโจทก์และผู้ซื้อเหมาะสมแล้ว และไม่เป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาดโลกโดยไม่มีเหตุอันสมควร การประเมินรายรับจากการขายสินค้าตะกรันของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการไม่ชอบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021