เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 850/2538 
นางอุบล บุญญชโลธรโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร มาตรา 30

ข้ออ้างที่ว่าค่าเช่าตึกแถวโจทก์ไม่ได้รับ โจทก์เป็นเพียงผู้เก็บค่าเช่าแทนเจ้าของ ที่ดินเท่านั้น โจทก์มิได้คัดค้านในปัญหาข้อนี้ในชั้นประเมินภาษีอากรและในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะมายกขึ้นอ้างในชั้นศาลไม่ได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021