เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่165/2538 
บริษัท เบอร์มิงแฮมซิตี้ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 18 ทวิ

การประเมินภาษีการค้าล่วงหน้า ตามมาตรา 18 ทวิ ต้องเป็นการประเมินภาษีอากรก่อนกำหนดเวลายื่นรายการ กรณีของโจทก์เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรหลังพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการค้า การประเมินจึงไม่ชอบ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021