เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่760/2537

 

บริษัท ห้างขายทองเซ่งซุ่นหลี จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 22 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 93, 125

โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายทองคำรูปพรรณ เมื่อจำเลยอ้างส่งสำเนา (บิลเงินสด) โจทก์มิได้คัดค้านว่าต้นฉบับไม่มี หรือเอกสารปลอม หรือสำเนาไม่ถูกต้อง จึงชอบตาม ป.วิ พ. มาตรา 125 และมาตรา 93 การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบ การที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินเงินเพิ่ม เพิ่มเติม โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจึงไม่ชอบ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนนี้ก็ไม่ชอบด้วย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021