เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5644/2536

 

บริษัท การไฟฟ้าบางละมุง จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (3) (13)

โจทก์จ่ายค่าบำรุงสโมสรกอล์ฟในนามนาย อ. การที่นาย อ. เป็นสมาชิกสโมสรกอล์ฟนั้น เกิดสิทธิเฉพาะตัวแก่นาย อ. หามีข้อผูกพันที่นาย อ. จะต้องให้การต้อนรับแขกของโจทก์โดยพาไปเล่นกอล์ฟที่สโมสรดังกล่าวทุกคนไม่ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่นาย อ. เป็นสมาชิกสโมสรกอล์ฟดังกล่าว ค่าบำรุงสโมสรกอล์ฟที่จ่ายไปจึงมีลักษณะเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อกิจการของโจทก์โดยเฉพาะ

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021