เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5570/2536

 

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
มาตรา 25

คดีนี้มีทุนทรัพย์พิพาทเพียง 48,640.30 บาท ซึ่งไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่ารายรับค่ายางรองพรมที่พิพาท เป็นรายรับจากการขายยางรองพรม มิใช่เป็นรายรับจากการรับจ้างทำของโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้านั้น เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021