เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4795/2536

 

นายอุดม บุนนาค

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 77, ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์ซื้อที่ดินมาในปี 2519 และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นแปลงเล็ก ๆ และขายไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2519 โดยโจทก์เป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินในหนังสือสำคัญ กรณีเช่นนี้เป็นการซื้อที่ดินเพื่อมุ่งค้าหรือหากำไร และเป็นการขายอันเป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2021