เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3775/2535

 

บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร หมวด 4 (7) บัญชี 1 ท้าย พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

โจทก์ผลิตสินค้าแผ่นพลาสติกดูราฟลอร์ ซึ่งเป็นแผ่น พี.วี.ซี. หรือแผ่นพลาสติกนิ่ม เพื่อให้ผู้ใช้สินค้านำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุสำหรับปูอาคารและปิดผนังอาคารโดยเฉพาะหาได้มีความประสงค์จะให้ใช้เป็นสินค้าประเภทอื่นไม่ การที่มีผู้นำสินค้าที่โจทก์ผลิตไปใช้ประกอบเป็นสินค้าอื่น เช่น รองเท้า กระเป๋า ที่รองจาน เป็นเพียงผลพลอยได้นอกเหนือจากความประสงค์ของโจทก์เท่านั้น สินค้าของโจทก์จึงจัดเป็นวัตถุก่อสร้างและเครื่องเรือน เข้าลักษณะสิ่งปูลาด ตามความหมายในหมวด 4 (7) บัญชี 1 ท้าย พ.ร.ก.ฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มิใช่ประเภทผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายในหมวด 2 (2) จึงไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีการค้า ตาม พ.ร.ก. ดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021