เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5563/2534

 

นายมนตรี วรชีวิน

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9), 78, ประเภทการค้า 11 (ค้าอสังหาริมทรัพย์)

โจทก์กับพวกซื้อที่ดินตามโฉนดรวม 9 แปลง ในปลายปี พ.ศ. 2526 นำมาขอรวมโฉนดแล้วแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย และโจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างตึกแถวลงบนที่ดินดังกล่าว แล้วขายที่ดินพร้อมตึกแถวไปเป็นห้อง ๆ ในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 แสดงว่าโจทก์ขายที่ดินดังกล่าวในทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า ตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสีย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021