เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่5511-5512/2534

 

บริษัท นครราชสีมาทำไม้ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากรมาตรา 19, 88 ทวิ

เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกโจทก์ไต่สวนเพียงครั้งเดียว และแจ้งประเมินให้โจทก์เสียภาษีเพิ่ม ถือได้ว่ามีการเรียกตรวจสอบไต่สวนตามหมายเรียกเสร็จสิ้นแล้ว การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งประเมินครั้งที่สองให้โจทก์เสียภาษี โดยมิได้มีการออกหมายเรียกไต่สวนใหม่ภายในกำหนด 5 ปี จึงเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจ
โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการการค้า โดยแสดงรายรับขาดไปเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของยอดรายรับของโจทก์ที่เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจที่จะประเมินภาษีการค้าของโจทก์ได้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 88 ทวิ (2)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021