เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2589/2534

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลพิบูลย์แมชชีนเนอรี่

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1)

เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ ไปให้ถ้อยคำและให้นำบัญชีและเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการลงบัญชีมาแสดงเพื่อตรวจสอบไต่สวนตาม ป.ร.ก. มาตรา 19 ผู้แทนโจทก์ไปให้ถ้อยคำ แต่ไม่นำบัญชีและเอกสารมาให้ตรวจสอบอ้างว่า บัญชีและเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกปลวกกัดกินเสียหายหมด ดังนี้ เมื่อพยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ของโจทก์ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71 (1) ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021