เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2383/2534

 

นายสุวิทย์ คัณธามานนท์

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา 49

เจ้าพนักงานประเมินได้ขออนุมัติจำเลยที่ 1 กำหนดเงินได้สุทธิของโจทก์ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม ป.ร.ก. มาตรา 49 ดังนี้ หากเงินจำนวนใดโจทก์นำสืบได้ว่า ได้จ่ายชำระหนี้ไปแล้ว ก็ถือไม่ได้ว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปีนั้น จึงต้องนำไปหักออกจากจำนวนเงินที่กำหนดเป็นเงินได้สุทธิของโจทก์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021