เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่946/05 
บริษัท เคื่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์ได้สั่งสินค้าเครื่องอัดสำเนา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจฟ้อง,โต้แย้งสิทธ
การอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรค 3,มาตรา227,247 นั้น เสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 2 ข.
เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานต่อสู้ว่า ราชการจังหวัดเกินกำหนด 15วันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกอุทธรณ์เพราะ ยื่นเกินกำหนดแล้วแม้สั่งวินิจฉัยเนื้อหาที่อุทธรณ์มาด้วย ก็ไม่ทำให้โจทก์มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลรื้อการประเมินขึ้นโต้แย้งต่อไปได้ โจทก์ฟ้องอ้างว่า โจทก์ได้สั่งสินค้าเครื่องอัดสำเนา "เทอร์ โมแฟกส์" จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายโดยโจทก์เห็นว่ามิใช่เครื่องถ่าย ภาพหรือเอกสารอันต้องเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามกฎหมายโจทก์ได้มีหนังสือ สอบถามไปยังกรมสรรพากรจำเลย ๆ ได้แจ้งมายังโจทก์ว่าเครื่องอัดสำเนา ดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ประเภทที่ 5 (ข) ซึ่งต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ตามประมวล รัษฎากร โจทก์ได้มีหนังสือทักท้วงจำเลยไปหลายครั้ง จำเลยก็คงยืนยันความ เห็นเดิม โจทก์จึงฟ้องจำเลยขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าเครื่องอันสำเนา ดังกล่าวไม่ใช่โภคภัณฑ์อันต้องจะเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากร
ดังนี้ ถือว่าฟ้องเช่นนี้ไม่ได้ว่ามีมูลโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เพราะจำเลย ยังมิได้เรียกเก็บหรือสั่งให้โจทก์เสียภาษ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020