เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่368/06 
นางปรียา นุกุลการ(หม้าย)โจทก์
นายสมพร จุรีมาศจำเลย
เรื่อง โจทก์เป็นครู ฟ้องเจ้าของโรงเรียน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องยืมใช้สิ้นเปลือง,ยืมเงิน,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ชำระเงินภาษีแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินเห็น ว่ารายการที่ยื่นไว้นั้นต่ำไป จึงตรวจสอบหลักฐานและเรียกโจทก์ไปสอบถาม ปรากฏจากการตรวจสอบไต่สวนและคำรับสารภาพของโจทก์ว่า โจทก์ยื่นราย การเสียภาษีไว้ต่ำกว่าจำนวนที่ควรต้องเสีย จึงมีคำสั่งให้โจทก์ชำระเงินภาษี เพิ่มเติมอีกเช่นนี้ เป็นอำนาจที่เจ้าพนักงานประเมินกระทำได้ตามประมวล รัษฎากรมาตรา 19,20 ในเมื่อรายการที่โจทก์ทำยื่นไว้แล้วนั้นไม่ถูกต้องตาม ความจริง ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องขออนุมัติอธิบดีตามมาตรา 86 (ก่อนแก้ไข) เพราะไม่ได้ใช้ใช้อำนาจกำหนดยอดเงินที่จะต้องคำนวณ เพื่อเสียภาษีขึ้นเอง โจทก์เป็นครู ฟ้องเจ้าของโรงเรียนว่ากู้เงินของโจทก์ไปใช้ ในกิจการของโรงเรียน ขณะที่กู้ไม่ได้ทำหลักฐานไว้ แต่ปรากฏในรายงาน การประชุมครูซึ่งกระทำขึ้นภายหลังการกู้มีข้อความว่าโรงเรียนของจำเลยยัง เป็นหนี้โจทก์อยู่ 20,000 บาท เงินที่เหลือจากจ่ายเงินเดือนครูต้องพิจารณา ใช้หนี้โจทก์เป็นรายแรก รายงานการประชุมนี้จำเลยผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน และเป็นประธานการประชุมลงลายมือชื่อของตนไว้ ทั้งไม่ได้ปฏิเสธความแท้ จริงของรายงานนั้น จึงใช้ยันจำเลยได้ เมื่อโจทก์มีพยานประกอบแสดงว่าหนี้ 20,000 บาทตามรายงานการประชุมคือหนี้เงินกู้รายนี้เองจำเลยก็ต้องรับผิด
รายงานการประชุมไม่ใช้สัญญากู้ยืม เป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสือ แสดงว่าได้มีการกู้เงินรายนี้กันเท่านั้น ฉะนั้น แม้ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากร ก็รับฟังเป็นพยานได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021