เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่331-334/06 
นายสิริ บุญแสงโจทก์
นายเจือ จินดาโรจน์ สรรพากรจังหวัดอ่างทอง ที่ 1จำเลย
นายยรรยง ศุนาลัย ผู้รักษาการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ที่ 2 
เรื่อง โจทก์ชำระเงินภาษีแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินเห็น ว่ารายการที่ยื่นไว้
นั้นต่ำไป
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ชำระเงินภาษีแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินเห็น ว่ารายการที่ยื่นไว้นั้นต่ำไป จึงตรวจสอบหลักฐานและเรียกโจทก์ไปสอบถาม ปรากฏจากการตรวจสอบไต่สวนและคำรับสารภาพของโจทก์ว่า โจทก์ยื่นราย การเสียภาษีไว้ต่ำกว่าจำนวนที่ควรต้องเสีย จึงมีคำสั่งให้โจทก์ชำระเงินภาษี เพิ่มเติมอีกเช่นนี้ เป็นอำนาจที่เจ้าพนักงานประเมินกระทำได้ตามประมวล รัษฎากรมาตรา 19,20 ในเมื่อรายการที่โจทก์ทำยื่นไว้แล้วนั้นไม่ถูกต้องตาม ความจริง ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องขออนุมัติอธิบดีตามมาตรา 86 (ก่อนแก้ไข) เพราะไม่ได้ใช้ใช้อำนาจกำหนดยอดเงินที่จะต้องคำนวณ เพื่อเสียภาษีขึ้นเอง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021