เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่314/06 
นายบุญชัย พงษ์เภตรา (หรือนายแซเม้ง แซ่เตียง)โจทก์
นายทองพูน วงษ์เตปา สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเลย
เรื่อง สถานการค้าตามเจตนารมณ์ของมาตรา 78 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์มีภูมิลำเนาในพระนคร แต่ทำไม้หมอนจากป่าไม้จังหวัด สุราษฎร์ธานีส่งให้การรถไฟค่าไม้หมอนจ่ายกันที่พระนคร โจทก์ต้องไป ควบคุมดูแลกิจการทำไม้หมอนเดือนละครั้งสองครั้ง ครั้งละ 3-4 วัน เนื่องจาก ที่พักคนงานอยู่ในป่าห่างตลาดราว 10 ก.ม.เมื่อตรวจดูกิจการแล้วโจทก์ก็กลับมา อาศัยค้างคืนที่บ้านของ ส. ในตลาด ตามปกติโจทก์ไปจ่ายค่าจ้างคนงานที่ใน ป่าแต่มีอยู่บ้างที่คนงานมาขอรับเงินจากโจทก์ในขณะที่พักอยู่ที่บ้านของ ส. ดังนี้ ถือว่าโจทก์ใช้บ้านของ ส. เป็นสถานการค้าตามเจตนารมณ์ของมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2496 ไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021