เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่235/06 
นายเจริญ ปัตตะพงษ์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง โจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินนั้นให้ผู้อื่นเช่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินนั้นให้ผู้อื่นเช่า ค่าเช่า ที่ได้มาย่อมเป็นเงินได้ของโจทก์ แม้โจทก์จะแบ่งค่าเช่านั้นให้เป็นรายได้ส่วน ตัวของภรรยาก็ไม่ทำให้โจทก์หลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในเงิน ค่าเช่านั้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021