เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1007/07 
นายวิทย์ ภิรมย์ภักดีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ฟ้องโจทก์กล่าวถึงข้อที่ว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มโทษ,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องโจทก์กล่าวถึงข้อที่ว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก มาแล้วอันจะเป็นเหตุให้ถูกเพิ่มโทษ และได้อ้างบทมาตราเรื่องเพิ่มโทษมาใน คำขอท้ายฟ้องด้วย เมื่อจำเลยให้การว่าขอรับสารภาพตามฟ้อง ก็ถือได้ว่ารับ ในข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างมาขอให้เพิ่มโทษด้วย
เงินค่าภาษีเงินได้ที่นายจ้างออกแทนลูกจ้างไปนั้น ไม่ใช่เป็นเงินอันพึง ประเมินภาษีได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) (2)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021