เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่287/07 
นางจามรี วรรณพฤษก์โจทก์
กรมสรรพากร โดยนายหิรัญ สูตบุตร อธิบดี ที่ 1จำเลย
นายพูนชัย วงษ์เตปา ในฐานะสรรพากรจังหวัดสงขลา ที่ 2  
นายแสวง รุจิรัต ผู้ว่าฯ ที่ 3 
นายเชษญ ชีวะธรรม ในฐานะอัยการจังหวัด ที่ 4 
เรื่อง นางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ มีสถานพยาบาลและผดุงครรภ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
นางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ มีสถานพยาบาลและผดุงครรภ์ รับทำการพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทำการคลอดบุตรให้หญิงมีครรภ์ โดยมีสินจ้าง ตอบแทนต้องเสียภาษีการค้าตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2504 ในประเภทการค้า 4 ใน (ฉ) ว่าการรับจ้างทำ ของอย่างอื่น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021