เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1525/08 
กรมอนามัย โดยนายแพทย์กำจร ดวงแก้ว ผู้รับมอบอำนาจโจทก์
นายสุข ธุระทำ ที่ 1 จำเลย
นายเคน โสพุดอ่อน ที่ 2 
เรื่อง จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสำเนาใบมอบอำนาจติดท้ายฟ้องส่ง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดพลาด,บรรยายฟ้อง,คำให้การข้อที่ไม่ได้ว่ากันในศาลล่าง,
ประมวลรัษฎากร
จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสำเนาใบมอบอำนาจติดท้ายฟ้องส่ง ให้แก่จำเลย ปรากฏว่าเมื่อจำเลยรับสำเนาฟ้องแล้วได้ดำเนินคดีเรื่อยมา เพิ่งยกขึ้นกล่าวอ้างก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดี 2 วันเกินกำหนดเวลากฎหมาย กำหนดไว้ จึงไม่มีผลประการใด
ใบมอบอำนาจท้ายฟ้อง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟ้องเมื่อจำเลยให้การรับว่า จำเลยได้ขับรถยนต์แฉลบลงข้างทางตามฟ้องโจทก์ข้อเท็จจริงก็รับฟังเป็นยุติ จากคำฟ้องโจทก์ คำให้การจำเลย แม้โจทก์จะนำสืบว่า จำเลยขับรถยนต์ชนต้นไม้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2504(ฟ้องว่าจำเลยขับรถยนต์ชนต้นไม้ วันที่ 6 มกราคม 2504) ก็ไม่เป็นเหตุถึงกับทำให้ศาลยกฟ้องโจทก์
ข้อเท็จจริงที่ว่า กรมอนามัยได้ใช้ราคารถยนต์ให้แก่องค์การยูนิเซฟแล้ว หรือไม่จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จะยกขึ้นว่ากล่าว ในชั้นฎีกาไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
การมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ใบมอบอำนาจไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 121
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021