เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1334/08 
หจก.เจนกิจโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลยรวม 3 คนจำเลย
เรื่อง เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแก้จำนวนเงินที่ประเมิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องชี้สองสถาน,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร
ตามประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแก้จำนวนเงินที่ประเมินแล้วแจ้งให้เสียภาษีเพิ่มได้ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ผู้รับแจ้งมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามที่เจ้าพนักงานแจ้งให้ทราบเว้นแต่ผู้รับแจ้งจะได้อุทธรณ์หรือฟ้องต่อศาล แล้วกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องก็ย่อมเป็นการกล่าวอ้างว่า การเรียกเก็บภาษีของจำเลยซึ่งมีผลอยู่นั้นเป็นการไม่ถูกต้อง จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องนำสืบว่าเป็นจริงดังที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบก่อน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021