เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่406/08 
บริษัท สหวัฒนก่อสร้าง จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1จำเลย
นายหิรัญ สูตะบุตร อธิบดีกรมสรรพากร ที่ 2 
เรื่อง ผู้รับเหมาก่อสร้างทำสัญญาโดยตรงในการรับประมูลก่อสร้าง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
ผู้รับเหมาก่อสร้างทำสัญญาโดยตรง ในการรับประมูลก่อสร้าง สะพานกับผู้ว่าจ้างและได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างทั้งหมด แม้ผู้รับเหมาจะไปว่า จ้างคนอื่น ทำงานนั้นต่อโดยจ่ายเงินนั้นให้ด้วยก็ตาม ก็ต้องถือว่าเงินที่รับมา นั้น เป็นเงินที่ผู้รับเหมาได้มาจากการค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจ ประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021