เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่270/08 
นายพงษ์ศักดิ์ หาญภักดีโจทก์
บริษัท โรงเลื่อยจักร ส.และบุตร จำกัด ที่ 1จำเลย
นายวิเชียร พูทวีกิจ ที่ 2 
นางรัตนา แซ่ห่าน ที่ 3 
เรื่อง การจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โอนหุ้น,บริษัทจำกัด,ใบหุ้น,อำนาจฟ้อง,ชี้สองสถาน,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร
เมื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทไม่ได้ทำใบหุ้นมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ถ้าโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้โอนหุ้นให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องขอเลิกบริษัท และการโอนหุ้นของโจทก์หา จำต้องได้รับความยินยอมของบริษัทไม่ และไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ การโอน ก็สมบูรณ์
การมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนของทางราชการเป็นแต่ ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งอาจนำสืบหักล้างได้
เมื่อเอกสารจะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้ เพราะมิได้ปิดอากร แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์แถลงรับว่าได้ ลงชื่อในฐานะผู้โอนจริง ก็ฟังได้ว่าโจทก์ได้โอนขายหุ้นของโจทก์ให้แก่จำเลย ที่ 2 แล้ว
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021