เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1403/09  
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง ราคาตลาดของโภคภัณฑ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ราคาตลาดของโภคภัณฑ์นั้นอาจไม่มีราคาตายตัว หรือมีราคาเดียว การจำหน่ายโภคภัณฑ์ราคาสูงต่ำผิดกันก็อาจอยู่ภายในกรอบของราคาตลาดฉะนั้นการจำหน่ายโภคภัณฑ์สูง หรือต่ำกว่าราคาปานกลาง จึงมิใช่แสดงว่าราคาที่จำหน่ายนั้นมิใช่ราคาตลาด และราคาตลาดมิใช่หมายถึงราคาปานกลางของการจำหน่าย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021