เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1003/09  
นายจินดา อุดมอักษรโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องลาภมิควรได้,อำนาจฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า จำเลยมีอำนาจใช้สิทธิประเมินเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรได้โจทก์จะอ้าง ว่าเรียกคืนในฐานลาภมิควรได้ไม่ได้ เพราะการเรียกเก็บของจำเลยมีมูลที่ จะอ้างได้ตามกฎหมาย เมื่อโจทก์เห็นว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือการประเมิน เรียกไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินเรียกเก็บนั้นตาม บทบัญญัติในประมวลรัษฎากรเสียก่อนแต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจ ฟ้อง
ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้จดทะเบียนการค้าประเภท ขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว มีสถานการค้าที่แน่นอน เป็นหลักฐานประกอบกัน แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบการค้า จึงต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021