เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 456-457/09  
บริษัท บอมเบย์เบอร์ม่า เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง บริษัทจำกัดมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นไป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนิติบุคคล,วัตถุประสงค์,ประมวลรัษฎากร
บริษัทจำกัดมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้ขายที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างนั้นไป เมื่อได้กำไร กำไรนั้นต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 65, 65ทวิ และ 65ตรี ด้วย เพราะถือว่าการซื้อ ขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกิจการอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเป็น กำไรที่ได้มาเนื่องจากกิจการของบริษัท
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021