เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 248/09  
นางทองหุ้ม พูนลาภโจทก์

บริษัท แก๊สบริสุทธิ์ จำกัด

จำเลย
เรื่อง การที่ในจดหมายของบริษัทจำเลยกำหนดเวลาชำระหนี้ขึ้นเอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ชำระหนี้,ยืม,หลักฐานเป็นหนังสือ,ประมวลรัษฎากร
การที่ในจดหมายของบริษัทจำเลยกำหนดเวลาชำระหนี้ขึ้นเอง ว่าจะชำระให้แก่โจทก์เมื่อการขายผลิตผลของตนมีผลพอเพียงที่จะชำระหนี้นั้น ได้ไม่มีระยะเวลาชำระหนี้ที่ได้กำหนดลงไว้ทั้งจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวง ก็ไม่ได้ว่า เมื่อใดบริษัทจำเลยจึงจะขายผลิตผลได้พอเพียงที่จะชำระหนี้ได้ เพราะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ยากจะมอง เห็นผลสำเร็จได้ว่าต้องกินเวลา ช้านานเพียงใด การชำระเงินคืนให้โจทก์ที่บริษัทจำเลยทำให้นั้นเท่ากับไม่ได้ กำหนดเวลาชำระหนี้ลงไว้ ดังนั้น แม้จำเลยจะขาดทุนก็ไม่สามารถจะยกเอา เหตุนี้มาปัดความรับผิดต่อโจทก์ได้
จำเลยทำหลักฐานเป็นรูปจดหมายไว้แก่โจทก์ขอรับรองและขอบคุณโจทก์ สำหรับเงินกู้ที่โจทก์ให้จำเลยกู้จึงเป็นเพียงหนังสือรับสภาพว่าเป็นเงินที่โจทก์ ให้จำเลยยืม อันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามมาตรา 653 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างหนึ่งเท่านั้น หาใช่เป็นลักษณะแห่งตราสารการ กู้ยืมเงินอันจะพึงต้องปิดอากรแสตมป์ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021