เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 969/10  
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การขายที่ดิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อประมวลรัษฎากร
การขายที่ดินในกรณีใดจะถือว่าเป็นทางค้าหากำไรต้องพิจารณาจากกิจการเป็นรายๆ ไปว่ามีพฤติการณ์เช่นนั้นหรือไม่ พฤติการณ์ที่แสดงว่าได้ดำเนินกิจการในลักษณะเป็น "การค้า" ตามประมวลรัษฎากร
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการค้าที่มีสถานการค้า ฯลฯ มีหน้าที่เสียภาษีการค้านั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการค้าจะต้องเป็นเจ้าของสถานการค้าเอง เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการค้าได้ใช้สถานการค้าใดดำเนินการค้าของตนได้ ประมวลรัษฎากรก็ถือว่าผู้ประกอบการค้านั้นมีสถานการค้า และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021