เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2735/2532 
บริษัท สหมงคลฟิล์ม จำกัดโจทก
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5) และ (18)
โจทก์ประกอบธุรกิจนำเข้าภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์ และพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ รายจ่ายของโจทก์ในการสร้างภายนตร์ในการซื้อภาพยนตร์มาจากต่างประเทศ และในการพิมพ์ฟิล์ม ภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นหลายชุดเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือเป็นรายจ่ายในการขยายออกซึ่งทรัพย์สินของโจทก์ จึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)
รายจ่ายซึ่งโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (18)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021