เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1509/2532 
เรื่อง ซื้อขาย จ้างทำของ 
เมื่อคุณภาพและส่วนผสมของสบู่และเนยที่โจทก์ผลิตตามคำสั่งเฉพาะรายของลูกค้า กับที่โจทก์ผลิตและจำหน่ายเองเหมือนกัน สัมภาระหรือวัตถุที่นำมาใช้ในการผลิตตามคำสั่งเฉพาะรายดังกล่าวจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าการงาน กรณีเป็นการผลิตและขายให้ลูกค้าผู้สั่งมิใช่การรับจ้างทำของ ดังนั้น โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021