เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2522/2530 
บริษัท เอ.ซี.ไอ. กล๊าซแมนูแฟคเจอร์เรอร์ (โอเวอร์ซีส์) โปรโปร เอตารี่ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 30 (2)

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย แต่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย โดยมี อ. ผู้รับมอบอำนาจคดีนี้เป็นผู้จัดการสาขาในกรุงเทพมหานคร แสดงว่า อ. ไม่ใช่ผู้จัดการบริษัทโจทก์ในประเทศออสเตรเลีย อ. จึงไม่ใช่ผู้แทนนิติบุคคลตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทโจทก์มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดี ดังนี้ อ. ซึ่งเป็นเพียงผู้จัดการสาขาของบริษัทโจทก์ในประเทศไทย จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้
ในคดีฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากร เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ เพราะโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดี ศาลจะกำหนดไว้ในคำพิพากษาว่า ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันฟ้องคำพิพากษาก็ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021