เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2402/2530 
บริษัท เวิลด์ฟิกเกอร์เซนเตอร์แอนด์เฮ็ลท์คลับ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 4 ชนิด 2

โจทก์ประกอบกิจการเปิดบริการลูกค้ารวม 5 ประเภท ได้แก่ การบริหารร่างกายอบตัวด้วยไอน้ำแบบซาวน่า กระชับกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเรียกว่า เอส.ซี. ลดสะโพกด้วยเครื่องสั่นและลดหน้าท้องเรียกว่า อาร์.ซี. และนวด ในสถานที่แห่งเดียวกันโดยคิดค่าบริการรวมกันตามจำนวนครั้งที่มารับบริการ กิจการของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการให้บริการ ในสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับ

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021