เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 960/2530 
บริษัท ซีต้า เวิลด์ แทรเวิล (ประไทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 9, 21, 30, 87 (3), 87 ทวิ (8), 88

เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกให้โจทก์ไปพบกับให้นำบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีไปส่งมอบเพื่อไต่สวนและตรวจสอบ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์เช่าตู้ไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ไว้ ซึ่งโจทก์จะต้องมารับหนังสือที่ส่งถึงโจทก์จากตู้ที่เช่านั้น เมื่อผู้จัดการของโจทก์ได้รับหมายเรียก ซึ่งจำเลยส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปจากที่ทำการไปรษณีย์นั้นแล้ว ถือได้ว่าเป็นการส่งหมายเรียกโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถูกต้องชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 8 ไม่จำต้องนำไปส่งที่สำนักงานของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมไปพบและไม่ส่งเอกสาร เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีได้โดยไม่จำต้องไต่สวนก่อน
โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินภาษีการค้าโดยใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87 (3) ปรกอบด้วยมาตรา 87 ทวิ (8) กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 88
ในการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์และส่งหนังสือแจ้งไม่รับอุทะรณ์ให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์เช่าตู้ไปรษณีย์ไว้ พนักงานไปรษณีย์ได้เก็บคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นไว้ โดยออกหนังสือแจ้งความให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2529 ต่อมาโจทก์จะต้องอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน คือ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2529 แต่ปรากฏว่าวันที่ 10 พฤษภาคม 2529 เป็นวันเสาร์ โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องในวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นวันเริ่มทำงานใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021